užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Postoj společnosti a jeho následky

Postoj společnosti a jeho následky

     Sexuální variace jsou definovány na základě kulturního a společenského pozadí(1). Jednání, které je pro členy určité sociální skupiny v dané době považováno za běžné nebo tolerované, může být jindy u jiné society odsuzováno, pronásledováno a trestáno. Například přístup k homosexualitě ve starém Římě byl velmi tolerantní, zatímco v evropských státech tomu donedávna tak nebylo. Sexuální chování v Japonsku brané jako "normální" by u nás bylo nejspíše považováno za sadomasochistické.
     V současné době v této problematice působí nejškodlivěji nedostatek informací a zbytečná moralizace fenoménů, které mají biologickou podstatu(1). Následkem jsou nepřiměřené reakce vůči jedincům se sexuální variací. Jedinci se sexuálními variacemi jsou tak vyřazováni ze společnosti, což může mít na jejich život daleko ničivější dopad než sama přítomnost sexuální variace. Mnohdy takové jedince odsuzují ti, kteří by jim měli pomáhat jako první. Ještě dnes se stávají případy, že například homosexuální teenager je po sdělení své orientace rodičům doslova vyhozen na ulici.
     Podobné případy mohou vyústit v sebevraždu nebo si takto postižení lidé mohou obstarávat finanční prostředky prostitucí či točením pornografických filmů, třebaže by se těmto činnostem za jiných podmínek raději vyhnuli. Pocit vyřazení ze společnosti přitom může vést i k tomu, že se vyřazený jedinec začne proti společnosti stavět a nebo pečlivě své zaměření skrývá. Více méně je donucen pohybovat se na okraji společnosti a může se stát snadno terčem vydírání nebo nátlaku. Neodvažuje se například žádat o pomoc polici, protože se obává vyzrazení své sexuální variace, což možný dopad protizákonného jednání vůči jedincům se sexuální variací prohlubuje.
     Nedostatek běžně dostupných informací však snižuje i pravděpodobnost, že jedinec se sexuální variací vyhledá odbornou pomoc nebo že včas rozpozná svoje potřeby a uskuteční je přiměřeným způsobem, který nikomu nepřináší utrpení. Zásadně snižuje a brzdí možnost jedince se sexuálními variacemi vyrovnat se sám se sebou.
     Běžný občan, který sám není nositelem sexuální variace, nemá v současné době k dispozici dost informací o této problematice. Nedokáže některé věci rozpoznat, když se s nimi přímo setká. Díky tomu pak v řadě situací reaguje nepřiměřeně okolnostem.
     Celkovou situaci v této oblasti stěžuje nízká informovanost. Současné trendy však ukazují, že situaci lze zlepšit.

Doporučená literatura:
  1. Weiss P. Sexuální deviace. Praha: Portál,s.r.o., 2002.
užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k