užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Specifická rizika moderní techniky

Specifická rizika moderní techniky

     Internet umožňuje volné šíření informací a lze se s jeho pomocí kontaktovat s řadou osob. Při vyhledávání stránek nebo komunikaci minimalizuje pocit studu. Přetrvávající obavy z přístupu sexuologů a psychologů jsou faktem, který podporuje užívání internetu jako jediného informačního zdroje. Na tomto místě je třeba připomenout některá úskalí komunikace po internetu:

     Zdůrazňujeme, že následující konkrétní technické poznámky a doporučení se vztahují k roku 2003. Spolu s vývojem techniky se může jejich platnost měnit.

  1. Internet vyvolává u většiny běžných uživatelů mylný pocit anonymity vůči ostatním uživatelům internetu. Technicky snadno zvládnutelné a v SM komunitě u nás i relativně časté je zjišťování adresy konkrétního počítače (IP), odkud se uživatel na internet připojuje, za účelem zjistit, kdo dotyčný uživatel je.
    Veřejné odhalování identity jedinců proti jejich vůli a stejně tak nátlak hrozbou zveřejnění může mít při současném přístupu k sexuální variaci typu SM velmi nepříjemný dopad na jejich život. Patří sem i zveřejnění osobních údajů proti vůli osoby v rámci komunity.
    Případ: Pomoc psychologa vyhledal jedinec, který se stal terčem obtěžování. Dotyčný si nebyl jist svou sexuální orientací. Začal sledovat SM diskusní fóra na internetu. Přitom byla zjištěna adresa jeho počítače ("IP" adresa uživatele). Podle této adresy byla dohledána organizace, která tento počítač používala. Jeho osobní údaje byly následně zveřejněny na internetu v internetových diskusních fórech navštěvovaných zejména členy SM komunity. Tak se o jeho orientaci dozvěděl blízký spolupracovník s podobnou sexuální variací. Dělal na něj nejrůznější narážky v pracovním kolektivu, opakovaně jej vyzýval, aby svou orientaci před tímto kolektivem přiznal, zveřejňoval další jeho osobní údaje včetně celého jména, titulu, pracovního zařazení, počtu a věku dětí, na internetu.
     Anonymně zprostředkovávají požadované internetové stránky uživateli specializované proxy servery a některé vyhledavače, které umožňují vyhledat internetové stránky podle klíčových slov anonymě. Zasílat maily tak, aby nebylo možno zjistit totožnost uživatele, umožnují programy tzv. anonymizery nebo lze užít zašifrovaný přenos dat. Specializované proxy servery a anonymizéry jsou většinou tzv. proxy cache. Uživatel se ze svého počítače připojí na počítač a požádá jej o stažení konkrétní www stránky. Tento počítač mu požadovanou stránku zprostředkuje. Specializované proxy servery a anonymizery jsou k dispozici volně na internetu.
     Ještě je třeba dodat, že IP adresa je dohledatelná z přihlášení serveru, ale neznamená to, že vždy patří konkrétnímu počítači. Při připojení přes vytáčenou telefonní linku, GPRS apod. je IP adresa přidělována dynamicky z určitého rozsahu. Pokud se uživatel připojuje ze zaměstnání, školy apod., činí tak většinou přes tzv. router (firewall), takže například několik počítačů má zvenčí stejnou IP adresu. Záleží na vlastnostech konkrétní sítě, ze které uživatel přistupuje.


  1. Údaje uváděné na internetu mohou být čteny třetí osobou. Soukromou poštu účastníků diskusních fór je mohou číst i jiné osoby, například hackeři nebo jedinci, kteří mají kontakty s programátory a provozovateli takových fór. Soukromou poštu účastníků fór může číst správce počítačové sítě, ze které na internet přistupují, nebo správce sítě může zaznamenávat, jaké stránky sledujete.

     Snaha získávat cizí informace i snaha svoje informace bránit v prostředí internetu vedou k vytváření stále nových postupů. Situaci lze přirovnat k zalepování starých děr a zároveň vyhledávání nových. Záleží nejenom na tom, jak jsou jednotlivé systémy postaveny, ale jaký návod na získání nebo ochranu informací vejde ve známost mezi uživateli. Přesný směr vývoje ochrany dat se nedá snadno odhadnout. V této oblasti mohou hrát roli i viry, které po napadení počítače přeposílají náhodně vybrané maily uživatele na náhodně zvolené adresy z jeho adresáře. Pravděpodobně nejsou jednoznačná pravidla, jejichž užívání by vyloučilo možnost sledování informací jinou osobou, a situace se stále vyvíjí. S tím, že se k našim informacím ve virtuálním prostředí může dostat další osoba, je proto třeba vždy počítat.
     Toto riziko lze pouze částečně omezit. Je vhodné užívat hesla z nejméně osmi znaků, v nichž jsou kombinovány číslice , malá a velká písmena, znaky na klávesnici a jenž netvoří existující slova. Častou bezpečnostní chybou je heslo, které uživatel vidi třeba před sebou (nápisy na monitoru, mobilu apod.), jméno, přímeni, 1234 …, přezdívky, jména partnerů a domácích zvířat, funkce na pracovišti apod.. Velkým rizikem je užívat stejné heslo pro více vstupů. Například pokud je užito stejné heslo při přihlášení do místní sítě a při přihlášení na diskusní fórum, nebo při vstupu na diskusní fórum a při přihlášení do mailové schránky, zvyšuje se tím pravděpodobnost vstupu cizí osoby při úspěšném získání hesla. S útokem na svou soukromou poštu se můžete setkat často, neboť pokud se pohybujete mezi lidmi SM zaměřenými, čtení této vaší pošty může pro někoho symbolizovat pocit nadvlády nad vámi a může jej vnímat jako vzrušující. Lidé se také mohou snažit proniknout do cizí pošty, pokud tam očekávají například popis sexuálních aktivit.
     Vhodné je rovněž nezadávat počítači, aby si vaše hesla automaticky pamatoval a tak například vyloučit, že se do vaší pošty dostane uživatel, který bude pracovat na počítači po vás.
     V místní síti, ze které přistupujete na mail nebo na diskusní fóra se přenášejí vaše hesla nezašifrovaně i zašifrovaně. V této souvislosti připomínáme, že komunikace přes pop3 probíhá běžně nezašifrovaně. Větší zabezpečení než http poskytuje protokol https, který sleduje identitu daného serveru. Je však třeba počítat s tím, že by se správci sítě podařilo vaše heslo zjistit, kdyby se na to zaměřil.
     Stránky, které navštívíte, jsou zaznamenány v paměti počítače. Z této paměti lze záznam smazat například při užívání programu Explorer 5 tak, že prvním krokem ve volbě Nástroje (Tools) vyberete Možnosti sítě Internet (Internet options), tam odstraníte dočasné soubory internetu a vymažete historii internetu. U Netscape 7 postupujete přes Edit, Preference, 1) Navigator, , History, a smažete historii pomocí Clear history 2) Privacy a security, Cookies, Manage stored cookies a smažete soubory "cookies" pomocí Remova all cookies 3) Cache, smažete Clear memory chache a Clear disc. Tím opět omezíte riziko, že by se člověk, který užije následně tento počítač, dozvěděl, které stránky jste navštívili. Do lokální cache počítače, pokud jste tuto funkci v nastavení nevypnuli, se ukládají adresy www stránek i v případě, pokud používáte proxy server nebo anonymizer.
     Navštívené stránky mohou však být zaznamenány navíc i v dočasných souborech na serveru sítě, ze které na internet přistupujete a to i když použijete anonymizer nebo specializovaný proxy server. Návštěva stránek s pornografickým obsahem může přitáhnout pozornost správce sítě. Ten nemusí tyto stránky objevit jen proto, že ho zajímá, co sledujete na internetu, ale například při kontrole napadení systému zvenčí. Rovněž správce proxy serveru, přes který přistupujete, může v rámci sledování funkce serveru zjistit, jaké stránky sledujete. Pokud však přes proxy server přistupuje mnoho uživatelů, může být obtížné zjistit, kdo přistupoval na kterou konkrétní stránku.
     Je tedy třeba brát jako fakt, že je možné zjistit, jaké stránky navštěvujete a číst vaše maily.

  1. Jedinci na diskusních fórech mohou vystupovat pod několika přezdívkami, například pod některými jako sadisticky orientovaní a pod jinými rozvíjejí své masochistické představy. Pod přezdívkou může vystupovat prakticky kdokoliv, může uvádět jiný věk, pohlaví apod. Pod jednou přezdívkou může vystupovat více lidí, kteří se o tuto identitu střídají. Osoby se mohou za jinou osobu vydávat a rozesílat například text jejím jménem. Je možné, aby někdo převzal vaši identitu, vydával se za vás a vaším jménem rozesílal například text.

     Omezení tohoto rizika napomáhá užívání elektronického podpisu nebo autorizace textu, který zveřejňujete v rámci diskusních fór, na vlastních webových stránkách. Situace, kdy by se za vás někdo vydával, nenastává příliš často. Nejméně náročnou obranou je počítat s ní při případných nedorozuměních.

  1. Psaný text je velmi snadné bez svolení autora ukládat v počítači nebo na paměťových mediích, posílat dalším osobám (například jako jistou "trofej") či zveřejňovat například na internetových diskusních forech.
  2. Ve virtuálním prostředí internetu je možné snáze uvést dezinformaci s pozdějším odůvodňováním, "že to přece nebylo myšleno vážně". Rovněž jako desinformace, ospravedlnění či souhlas k určitému jednání může vyznít zmiňovaná nejasná hranice mezi fikcí a realitou-tedy mezi tím, co je vážně míněný návod nebo rada, jak postupovat v dané situaci a co je erotická fantasie.
  3. Podobně jako anonymními dopisy a telefonáty lze pomocí internetu vykonávat na osobu nátlak, vyhrožovat apod..

     Například pokud někdo napíše dopis, kterým adresátovi vyhrožuje, ponižuje jej nebo jej tímto dopisem sexuálně obtěžuje, může být obtížně dokazatelné, kdo v daný moment u klávesnice počítače skutečně seděl a pisatelé takových dopisů si to často uvědomují. Není proto dobré uvádět veřejně mailovou adresu, kterou běžně používáte například v práci, ale založit si jinou pro komunikaci se členy komunit nebo s lidmi, se kterými se náhodně seznámíte. (Druhým důvodem jsou výše zmiňované viry rozesílající náhodně vybrané maily uživatelů na adresy z jejich adresáře.) Pokud dojde k obtěžování, je možné si poté založit novou adresu, o které informujete jen ty, s nimiž komunikovat chcete. Je také možné si nastavit v prostředí mailu odmítání mailů příchozích ze zvolených adres, takže uživatel není ani obtěžován informacemi, že tyto maily na jeho adresu přicházejí . Zbraní proti takovému obtěžování je ignorovat je, na maily neodpovídat. Pokud však cítíte, že přesáhly určitou míru nebo máte strach, nahlašte je na policii jako podezření z trestného činu, trvejte na zaprotokolování a vyžádejte si kopii protokolu a pečlivě ji uschovejte. Přestože někteří policisté na místních odděleních policie mohou k celé záležitosti přistupovat v této fázi skepticky, učiníte tak důležitý krok, který může pomoci k včasnému monitorování aktivit obtěžovatele. Pokud se kvůli takovému obtěžování cítíte špatně, neváhejte požádat psychologa o radu, jak se s celou záležitostí vyrovnat nebo kontaktujte linku důvěry.
     Pokud dochází k takovému obtěžování v rámci diskusního fóra, je vhodné na to upozornit provozovatele nebo správce tohoto fóra, který se může pokusit zamezit vstupu dotyčného. Na řadu diskusních fór lze vstoupit pouze po přihlášení pod přezdívkou a někdy je potřeba navíc i přímá žádost o vstup u správce fóra. Takový postup ztěžuje případným obtěžovatelům jejich projevy. Pro úplnost připomínáme, že obtěžování může obsahovat prvky časté v SM sexuálním chování nebo typické pro SM sexuální fantasie, ale není zde přítomen prvek souhlasu obou stran a jedná se tedy o násilí, nikoliv o sadomasochismus.

     Mobilní telefony zobrazují a ukládají do paměti čísla, ze kterých na ně bylo voláno a rovněž tak činí řada telefonů na tzv. pevné lince, tedy nejenom centrály například obchodních společností. Pokud se rozhodnete zvolat neznámému člověku, nebo někomu, koho znáte jen z prostředí internetu, je lépe tak učinit z telefonní budky.
     Pokud někdo zavoláním na mobil nebo pevnou linku podmiňuje například získání informací o SM, je dobré zkusit požádat o tyto informace ještě některé další členy komunit.
     Na druhou stranu telefonním hovorem není ověřena totožnost, věk nebo pohlaví člověka, se kterým jste například komunikovali na internetu. Dotyčný může například seznámit svého kamaráda s obsahem své pošty na diskusním fóru a požádal jej o zavolání na vaše telefonní číslo.
     Pokud dochází k obtěžování například vulgárními SMS nebo SMS typu "jestli to neuděláš tak já tě…", může být těžší dokázat, kdo tento konkrétní mobilní telefon pro SMS užil, pokud se v danou dobu mohlo k přístroji dostat více osob. Řešením je takové obtěžování ignorovat a pokud přeroste určitou míru, nebo cítíte strach, nahlásit jej na policii jako podezření z trestného činu, trvat na zaprotokolování a vyžádat si kopii protokolu. I když tento konkrétní nahlášený čin nemusí být úspěšně vyšetřen, lze tak napomoci monitorování tohoto chování, které může k potrestání a usvědčení pachatele vést posléze.
     I zde platí, pokud se kvůli takovému obtěžování cítíte špatně, neváhejte kontaktovat psychologa nebo linku důvěry.
     Jevem, se kterým jsme se setkali, je zprostředkované vyhrožování typu " můj (známý, manžel, přítel) mi nařídil, abych ti řekla, že tě (usmrtí, zraní)", "X ti vzkazuje, že tě zmrzačí", "Y mi řekl, abych si sdělil, až tě uvidím, že jestli ještě jednou (někam přijdeš), tak tě…". Původce vyhrožování (známý, manžel, přítel, X, Y) pak může uvést, že on nevyhrožoval, prostředník "to celé překroutil", " vyložil si to po svým", nebo "je pitomá a špatně to pochopila". Odpovědnost za čin tak nese zprostředkovatel.
     Miniaturizace a pokles cen běžných videokamer (včetně kamer digitálních) a rozvoj digitální fotografie umožňující fotografovi při zpracovávání fotografii obejít se bez služeb fotolaboratoří zvyšuje riziko tajného pořizování obrazových zaznamů v průběhu SM interakcí. V případě fotografování SM interakcí nebo jejich nahrávání videokamerou mohou být aktéři těchto aktivit vydíráni hrozbou zaslání tohoto materiálu například rodině nebo spolupracovníkům. Mohou být také uvedeni v omyl tvrzením, že se některé aktivity pro legraci vyfotografují nebo nahrají kamerou a později, nebo kdykoliv si to budou aktéři přát, se tyto materiály zničí. V případě, že později požadují zničení materiálu, jsou odmítnuti a nebo tyto záznamy již slouží ke komerčním účelům.
užitečné informacekontakt© 2003 -2017 En.k