užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Původ sexuálních variací

Původ sexuálních variací

     Na úvod jedna důležitá terminologická poznámka. Neutrální termín "sexuální variace" v celém textu užívám místo termínu "deviace" nebo "úchylka", které nesou negativní zabarvení. Na rozdíl od obecného užívání termínů sadistický a masochistický se zde tyto termíny používají výlučně ve smyslu sexuální variace a vztahují se tudíž pouze k chování, které směřuje k sexuálnímu vzrušení a uspokojení.(1)
     Sexuální variace jsou podle dosavadních zjištění celoživotní a z hlediska dispozic pravděpodobně vrozený sklon, který nijak nesouvisí s morální či charakterovou vlastností člověka. Faktory určující sexuální motivaci obecně jsou dosud neobjasněné biologické faktory, tj. faktory nezávislé na vůli jedince, které nemá význam racionalizovat, tj. rozumem vysvětlovat či odůvodňovat.(1)
     Část autorů sadomasochismus, sadismus a masochismus za sexuální variaci vůbec nepovažuje. Zdůrazňují, že pokud se jedinec věnuje rovněž sexu bez prvků SM, nemělo by u něj být nahlíženo kvůli SM jako na jedince se sexuální variací, neboť pro něj SM není jedinou cestou k sexuálnímu vzrušení a uspokojení.(2)
     Podle definice sexuální variace v Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV: APA,1994) musí pro tuto diagnózu mít pacient navíc klinicky důležité obtíže nebo zhoršení v pracovním, sociálním či osobním konání.
     Podle výzkumu v USA se sexu s prvky SM účastní pro své potěšení 5-10 % tamní populace, nejvíce takových aktivit se odehrává mírnou formou nebo jen symbolicky bez skutečné bolesti nebo násilí.(3)
     Již z tohoto důvodu je pojímání sadomasochismu, sadismu, masochismu jako psychické nemoci v současnosti odborníky zpochybňováno či přímo explicitně odmítáno. Ostatně i reativně méně rozšířená homosexualita, která byla v minulosti považována též za psychickou poruchu, tak již dnes hodnocena není.(2,5) Lidé se sexuálními variacemi však mohou trpět častěji psychickými poruchami, protože se musí vyrovnávat s komplikacemi, které jim tyto sexuální variace v životě působí.(6)
     Vědomým rozhodnutím, léčbou, trestem, ani jinými prostředky nelze změnit sexuální preferenci, lze pouze pozměnit sexuální chování, tj. vnější projevy sexuální preference.(1) Nositel sexuální variace se může naučit pozměnit své sexuální chování a například je směřovat tak, aby nikomu nebylo ublíženo.


Doporučená literatura
užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k