užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Jak může pomáhat sexuolog

Jak může pomáhat sexuolog

     V současné době přínos sexuologů člověku se sexuální variací spočívá v nápomoci sebepoznání, sebepřijetí a rozvíjení schopnosti směrovat své sexuální chování tak, aby neublížil druhým ani sám sobě či aby někdo jiný neublížil jemu. Jedinec se sexuální variací se tak může doslova naučit, jak zacházet se svými sexuálními potřebami. Sexuolog se zabývá i léčbou následků stresu, který přináší lidem vědomí, že jsou nositeli sexuální variace. Pomáhá jim řešit projevy chování s touto variací spojené a další problémy v životě, do kterých se díky své sexuální variaci dostávají. Základní terapeutickou metodou je tedy v případě sexuálních variací psychoterapie.

     Pokud míra nutkání nebo stupeň agresivity neumožňují nositeli sexuální variace být si jist, že svoje sexuální chování zvládne směrovat tak, aby nikomu neublížil, nebo toto chování již nezvládl a existuje riziko, že by se situace mohla opakovat, je možné řešit problém pomocí léků. Existují látky, které snižují hladinu hormonu testosteronu v krvi. Jejich účinná složka je cyproteronacetát, medrohydroxyprogesteron (gestagen), nejnovější přípravky mají účinnou složku na bázi luteinizačího hormonu. Léčiva obsahující tyto látky se užívají se pravidelně v tabletách nebo injekčně.
     Pomocí těchto látek se sníží hladina hormonu testosteronu v krvi, což má za následek snížení stupně agresivity i nutkání k sexuálnímu chování na takovou míru, kterou může nositel sexuální variace svou vůlí kontrolovat. Jeho sexuální fantasie zůstanou nezměněny, sníží se pouze síla nutkání a tendence k násilné realizaci. Tím se odbourá i stres vznikající při překonávání agresivity a nutkání, což může vést k podstatnému zlepšení kvality života a hodnotnějším prožitkům v mnoha dalších oblastech lidské existence.

     Pokud vyvolává sexuolog dojem, že se neorientuje v problematice, přistupuje k příchozímu zaujatě nebo v něm nevyvolává důvěru, je vhodné obrátit se na některého z jeho kolegů. Například při volbě psychologa je považováno za běžné, že se člověk obrátí postupně na více lékařů, než najde někoho, k němuž cítí skutečnou důvěru. Samotní psychologové uvádějí, že dobrý psycholog se nejsnáze pozná tak, že se po návštěvě u něj necítíte jako ještě větší blázni a pomáhá nám řešit situaci věcně. Věcný přístup a to, že odcházíte od lékaře dostatečně informování o problematice, tedy nikoliv jen například s krabičkou léků, je znakem profesionality sexuologa.
     Je třeba připomenout, že na řadu skutečností se lze zeptat i anonymně, například prostřednictvím linek důvěry nebo i anonymním telefonátem odborníkovi. Rovněž pokud nastanou problémy v partnerských nebo mezilidských vztazích jedinců se sexuální variací, lze také vyhledat pomoc psychologa, aniž byste lékaři sdělili svou sexuální variaci. Je totiž možné, že se trápíte nějakým problémem, který je zcela běžným jevem a nemusí s vaší sexuální variací bezprostředně souviset. Například vzájemné respektování partnerů ve vztahu, otázky komunikace partnerů, zda se partner k vám partner chová otevřeně či zda se snaží v vámi manipulovat, zda jeho chování už hraničí s týráním apod.. Většina psychologů pravděpodobně rozpozná váš problém například v partnerských vztazích daleko dříve než vaši sexuální variaci, kterou ve většině případů, pokud je na ni sami neupozorníte, nemusí rozpoznat vůbec.

Doporučená literatura:
užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k